Monika Świerczyńska-Oleksiuk

lek.med Monika Świerczyńska-Oleksiuk

Jestem specjalistą z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej. Staram się wciąż rozwijać zawodowo i współpracować z ośrodkami umożliwiającymi mi pracę w zakresie wszystkich technik radiologicznych jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, radiologia klasyczna oraz ultrasonografia. Praca radiologa polega m.in. na umiejętności doboru właściwej metody diagnostycznej w celu pełnego zdiagnozowania danego schorzenia.
W zakresie ultrasonografii moje zainteresowania związane są głównie z diagnostyką układu ruchu. Ultrasonografia to świetna, dostępna bez skierowania (gdyż nie jest związana z narażeniem pacjenta na promieniowanie jonizujące) metoda diagnostyczna umożliwiająca szybką ocenę zmian m.in. pourazowych czy zwyrodnieniowo-zapalnych. Wielką zaletą badania ultrasonograficznego jest możliwość czynnościowej oceny – czyli obserwacja badanych struktur podczas ruchu.