Agnieszka Łuczak

lek.med Agnieszka Łuczak

Interesuję się szczególnie niedokrwistościami i przewlekłymi zespołami
mieloproliferacyjnymi. Na co dzień zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń
hematologicznych m.in. niedokrwistości, poliglobulii, leukopenii, małopłytkowości,
nadpłytkowości, limfadenopatii, zespołów mielo i limfoproliferacyjnych.