Karol Król

lek.med Karol Król

W mojej pracy nabyłem umiejętność wszczepiania i kontroli urządzeń do stałej stymulacji serca, wykonywania ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca, a także przeprowadzania czynności diagnostycznych i terapeutycznych związanych z pracą w OIOK jak i Pododdziale Diagnostyki Kardiologicznej (echo, Holter ekg, testy wysiłkowe).