lek.med Andżelika Kurash

W 2012 ukończyłam Białoruski Państwowy Uniwersytet Medyczny na Wydziale pediatrycznym.

W 2013 r. odbyłam staż jako lekarz stażysta pediatrii w III Miejskiej Klinice Dziecięcej w Mińsku. 

Od 2013 do 2016 pracowałam jako lekarz pediatra.

W 2017 r. ukończyłam kursy przekwalifikowania na podstawie Białoruskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego w specjalności “diagnostyka ultrasonograficzna”. 

Od 2017r. i obecnie pracuję jako lekarz usg.

W 2018 r. ukończyłam kursy doskonalenia zawodowego na podstawie Białoruskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego w ramach programu “diagnostyka ultrasonograficzna chorób serca i naczyń krwionośnych”.

W 2019 r. ukończyłam kursy doskonalenia zawodowego na podstawie Białoruskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego w ramach programu “diagnostyka ultrasonograficzna chorób układu mięśniowo-szkieletowego”.

W październiku 2020 zdałam egzamin na II kategorię kwalifikacyjną.